ELECTRONICS LED

World’s Best Reliability & Durability

· 세계 최초 오븐등 적용 LED

· 세계 최초 면발광 고내등 (2nd 렌즈 적용)

· 우수한 신뢰성 (Ta. 120°C 보증)

· 제품에 최적화된 광원 솔루션 제공 (커스터마이징 가능)

  • 냉장고

  • 김치냉장고

  • 와인셀러

  • 오븐

  • 전자렌지

elc_led

Specification

Home Appliances

Model Name Size
[ mm ]
CRI
[ Ra ]
CCT
[ K ]
Flux
[ cd@Typ. ]
Vf
[ V ]
If
[ mA@Typ./Max. ]
TL3535FWNTSNA 3.5×3.5×0.8 80 2,700 10 2.8 ~ 3.2 80 / 340
TL3535FWNTFNA 3.5×3.5×0.8 80 3,700 10 2.8 ~ 3.2 80 / 340
TL3535FWNSFNA 3.5×3.5×0.8 80 8,000 23 2.8 ~ 3.2 195 / 340
TL5630FWNSFNA 5.6×3.0x0.85 80 8,000 6.5 2.8 ~ 3.2 60 / 80
Model Name Size
[ mm ]
LED
Q’ty
LED
Q’ty
LED
Q’ty
LED
Q’ty
5630
Series
LM-A10020058080 100 x 20 x 1.6T 5 80 8,000 12
LM-A49020098080 490 x 20 x 1.6T 9 80 8,000 12
LM-A35310048080 353 x 10 x 1.6T 4 80 8,000 12
LM-A12915068080 129 x 15 x 1.6T 6 80 8,000 12
LM-A33520088080 335 x 20 x 1.6T 8 80 8,000 12
3535
Series
LM-A15012128080 150 x 12 x 1.6T 12 80 8,000 12
LM-A59216128080 592 x 16 x 1.0T 12 80 8,000 12